Projektová dokumentace

Naše kancelář nabízí projekty zdravotně technických instalací (ZTI) tj. projekty kanalizace, vodovodu a plynovodu. Umíme novostavby, rekonstrukce a opravy objektů.

Projektová dokumentace je vypracována včetně rozpočtu a to nejen zdravotně technických instalací, ale i všech ostatních souvisejících řemesel (například: stavební práce, obklady, dlažby a podlahy, elektroinstalace, malby a nátěry, klempířské a pokrývačské práce, demontáže a montáže otopných těles, apod.).

U památkově chráněných objektů, objektů v chráněné památkové zóně i u ostatních objektů v případě potřeby je vyřízeno vydání závazného stanoviska MHMP-OOP nebo vyřízení stavebního povolení. U zásahů do rozvodů a zařízení ve správě nebo majetku PVK a.s. a Pražské plynárenské a.s. jsou projednány změny s těmito dodavateli.

U projektu výměny potrubí je zdokumentováno stávající umístění zařizovacích předmětů a spotřebičů a jejich stav (pro posouzení nutnosti výměny) ve všech přístupných prostorách. Zároveň jsou zohledněny požadované změny dispozic související s prováděnými pracemi.

V jednotlivých bytových a nebytových prostorách je vedení potrubí přizpůsobeno současným platným národním a evropským normám. Snahou je vždy systém rozvodů zjednodušit a přizpůsobit současným zvyklostem. Všechny technické prvky – armatury (uzavírací, regulační, bezpečnostní, výtokové), izolace apod. jsou navrhovány dle současných technických kritérií, aby bylo možné provádět co nejjednodušeji jejich údržbu a kontrolu.

Navržené rozvody jsou projektovány dle platných ČSN,ČSN EN, TPG a ostatních souvisejících předpisů.

Zpracování dokumentace je digitální v programu AutoCad LT. Program je kompatibilní s ostatními běžně užívanými programy. Objednatel si může kdykoliv vyžádat archivovaná data.

Návrh nových tras směřuje k zjednodušení vedení a k zjednodušení následné údržby a oprav rozvodů.

Jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) jsem pojištěn proti škodám způsobeným „z důvodu nedbalostního aktu, chyby či opomenutí ve vztahu k objednateli“.

Cena za vypracování projektové dokumentace je kalkulována dle platného „Výkonového a honorářového řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“ – vydáni 2002 – Honorářová zóna III – Objekty se standardním vybavením a průměrnými nároky. Rozsah jednotlivých částí projektu je vždy přizpůsoben potřebám zadavatele.