Inženýrské sítě

Viktoria Žižkov, Praha 3 – vodov.příp. MČ Praha 3
Horáčkova 1096, Praha 4 – vodovodní přípojka MČ Praha 4
Křesomyslova 724, Praha 4 – oprava venk.kanal. MČ Praha 4
MŠ Trenčínská 2770, Praha 4 – vodovodní příp. MČ Praha 4
Horáčkova 1096, Praha 4 – vodovodní přípojka MČ Praha 4
V Mokřinách 43/6, Praha 4 – kanalizační přípojka MČ Praha 4
Dřevěné podium Vítězné nám., Praha 6 – přípojky MČ Praha 6
Park Kajetánka, Praha 6 – závlaha MČ Praha 6
MŠ Hřibská 2102, Praha 10 – kanalizační šachta MČ Praha 10
Pod Altánem č.o. 85, Praha 10 – odpadní vody dům MČ Praha 10
MŠ Sámova, ZŠ U Vršovického nádr. – topný kanál MČ Praha 10
Golfová 910/10, Praha 15  – topný kanál MČ Praha 15
Na Konečné 50/2, Praha 4 – kanalizační přípojka MČ Praha – Libuš
Spojovací p.č. 232/5, Zdiby – plyn.příp. WEIRA s.r.o.
Na Nábřeží, Čelákovice – likv.dešť.vod WEIRA s.r.o.
Varhulíkové, Praha 7 – vnitroblok – likv.dešť.vod LANDSCAPE s.r.o.
Prodejní stánek Spiritka, Praha 6 LANDSCAPE s.r.o.
Úprava náměstí Na Balabence Ing. Aleš Steiner
Thomayerovy sady, Praha 8 – přeložka plynu Ing. Aleš Steiner
Radotín – revitalizace území PLÁN PLUS, s.r.o.
Plzeňská 470/253, Praha 5 – kanalizační přípojka TERRA – T s.r.o.
Hofbauerova p.č. 342/12, Praha 17 – vod. Příp. ERILENS s.r.o.
Čistovická p.č. 394/18, Praha 6 – vodov. příp. GENIUS LOCI DEVELOPMENR s.r.o.
Hlubočepská 701/38c, Praha 5 IT – servis Praha s.r.o.
K Milíčovu, Praha 11 – přípojky AGE PROJECT s.r.o.
Jeneč p.č. 433/12 – vod. + plyn.příp. BraFil s.r.o.
Na Křečku 365, Praha 10 – plyn. Příp. POLLUX TRADING, a.s.
FN Motol, Praha 5 – vodov. potrubí v areálu Fakultní nemocnice v Motole
Jinočany p.č. 567/497 – kan.+vod.přípojka SPEKTRA PRAHA spol. s r.o.
Únětická 640, Horoměřice AGRIVEP a.s.
Kundratka 19, Praha 8 – oprava hl.vodov. řadu Správa služeb HMP
Koupaliště Petynka, Praha 6 SNEO, a.s.
Ve Střešovičkách 320/2, Praha 6 – vod.příp. Studio pro projektování spol. s r.o.
BD Zdiměřická 1657/3, Praha 11 – vod.+kal. přípojka Studio pro projektování spol. s r.o.
Pítko v parku Nad Závěrkou, Praha 6 Jan Albrecht
K Ubytovně, Bořanovice – přeložka kanalizace EL-TI&CO, s.r.o
Velká Úpa – kanalizační + vodovodní přípojka Ing. Arch. Ondřej Vinař
ZŠ a MŠ Přípotoční, Praha 10 – kanal.přípojka FLAPS s.r.o.
Bubenská 1536/43, Praha 7 – plynová přípojka Eunomia Property, s.r.o.
Šípková, Černošice – odkanalizování vozovky Birdmanor s.r.o.
K Otočce 779/27a, Praha 4 – rekonstrukce vodovodní příp. Bytová správa Ministerstva vnitra, s.r.o.
Jeneč, Gebrüder Weiss – plynovodní přípojka PORUCHY.CZ …..
Polyfunkční dům Křivoklátská – kan.příp. soukromý investor
Ve Střešovičkách p.č. 320/2, Praha 6 – kan.+vod. příp. soukromý investor
Česká 190/11, Kutná Hora – plynovodní přípojka soukromý investor